Kurumsal Yönetim Komitesi

Ziraat GYO, bütün yasal düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni benimsemekte ve yürürlüğe konacak yeni uygulamalar ile kurumsal yönetim sistemini sürekli olarak iyileştirmeyi hedeflemektedir.