Sıkça Sorulan Sorular

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Nedir?

Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde; gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek veya belirli bir gayrimenkule yatırım yapmak amacıyla kurulabilen ve izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen, gelirleri kurumlar vergisinden istisna tutulmuş (Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5/1-d-4) sermaye piyasası kurumlarıdır.

GYO'lar hangi yasal düzenlemeye tabidir?

GYO’lar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne tabidir.

GYO'lar sermayelerinin ne kadarını halka açmak zorundadır?

GYO’lar sermayelerinin en az %25’ini halka açmak zorundadırlar.

GYO'ların gayrimenkul yatırımlarına ilişkin portföy sınırlaması nedir?

GYO’lar gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara ve gayrimenkule dayalı projelere aktif toplamlarının en az %51’i oranında yatırım yapmak zorundadırlar.

GYO'ların para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin portföy sınırlaması nedir?

GYO’lar para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler. GYO’ların para ve sermaye piyasası araçlarındaki yatırımları, toplam aktif büyüklüğünün %49’unu aşamaz.

GYO'ların yurtdışı yatırımlarına ilişkin portföy sınırlaması nedir?

GYO’lar yabancı gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olan yurt dışında kurulu şirketlere aktif toplamının en çok % 49’u oranında yatırım yapabilirler.

GYO'ların arsa yatırımlarına ilişkin portföy sınırlaması nedir?

GYO’ların portföyünde bulunan ve alımından itibaren beş yıl geçmesine rağmen üzerlerinde proje geliştirilmesine yönelik herhangi bir tasarrufta bulunulmayan arsa ve arazilerin oranı aktif toplamının %20’sini aşamaz.

GYO'lar projelerinin inşaat işini kendisi yapabilir mi?

GYO’lar gayrimenkullerin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu kapsamda personel ve ekipman edinemezler. Yürütülen projelerin kontrol işleri dâhili olarak yürütülecekse bu amaçla istihdam edilen personel kapsam dışıdır. Projelerin inşaat işleri müteahhit firmalar tarafından yapılır.

GYO'ların borçlanma limiti nedir?

GYO’lar, hesap dönemi sonunda açıkladıkları finansal tablolarında yer alan konsolide olmayan özsermayelerinin beş katına kadar kredi kullanabilirler.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kar dağıtma zorunluluğu var mıdır?

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kar dağıtma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu, nakit kar payı dağıtma zorunluluğu getirebilir.

Ziraat GYO ne zaman kurulmuştur?

01 Kasım 2016 tarihinde kurulmuştur.

Ziraat GYO’nun ödenmiş sermayesi ne kadardır?

Şirketin sermayesi 3.520.215.000 TL’dir. Sermaye, her biri 1 TL değerinde 3.520.215.000 adet paya ayrılmıştır. Hisse senetlerinin 714.219.129 adedi imtiyazlıdır. Sermayenin 1.032.988.769 TL’si nakdi, 2.487.226.231 TL’si ise ayni sermaye olarak karşılanmıştır.

Ziraat GYO’nun ortaklık yapısı nasıldır?

Ziraat GYO’nun sermayesinin tamamı Ziraat Bankası’na aittir.

Ziraat GYO'nun kar dağıtım politikası nedir?

Şirket kar dağıtım politikası ve diğer politika metinlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.ziraatgyo.com.tr/tr/politikalar

 

Ziraat GYO'nun bağımsız denetim kuruluşu kimdir?

Ziraat GYO’nun bağımsız denetim kuruluşu, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’dir

Ziraat GYO yatırımcıları sorularıyla ilgili kiminle iletişime geçebilir?

Sorularınız için Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile irtibata geçebilirsiniz.

yatirimciiliskileri@ziraatgyo.com.tr

investorrelations@ziraatgyo.com.tr

Tel: +90 216 369 77 72-73