Public Disclosures

2021

Yeni Bir Şirket Kurulması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu 30.06.2021

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu_30.06.21

Şirket Merkezi Değişikliği

Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Değişikliği

Esas Sözleşme Değişikliği

Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi değişikliği.

Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği