Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı
  Grubu Tutarı (₺) Oranı (%)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A 263.758.000 20,29
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B 1.036.242.000 79,71
Toplam    1.300.000.000 100

 

 

“A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulunun üyelerinin bağımsızlar dışındaki tüm üyeleri A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, bağımsız adaylar ise A ve B grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.”